አጋሮች እና
ትብብሮች

በስዊዘርላንድ እና ኢትዮጵያ ከሚገኙ ቢሮዎች እና ተቋማት ጋር የቅርብ ትብብር ፕሮጀክታችንን በውጤታማነት ለመተግበር ዋናው መሰረት ነው፡፡

በኢትዮጵያ
ውስጥ

በስዊዘርላንድ