የድጋፊ መሳሪያዎቹ
ግዢ

አጋራችን የሆነው የሮሌድ ድርጅት (ኢንተርላክኢን/ስውዘርላንድ) ዊልቸሮችን እና ሮሌተር፣ መራመጃ፣ ምርኩዝ፣ የሽንት ቤት ወንበር ወዘተ የመሳሰሉትን ተጨማሪ ደጋፊ መሳሪያዎችን ይሰበስባል፡፡ እነዚህ ለወጣት ሰዎች እና ጎልማሶች ማህበራዊ እና ሙያዊ የትብብር ፕሮግራም እንደቅድመ ሁኔታ አካል የሚታዩ ናቸው፡፡ ከዚያም በኮንቴነር ተጭነው ወደ ኢትዮጵያ ይላካሉ፡፡ መጠገን የማይችሉት ድጋፍ ሰጪ መሳሪያዎች አካላቸው ይፈታታል እና በአዲስ አበባ የሚገኘው የመለዋዋጫ መጋዘን እንዲከማቹ ይደረጋል፡፡ በጣም ውስን በሆኑ አጋጣሚዎች አዲስ መለዋወጫዎችን እንገዛለን (ለምሳሌ ደረቅ እና በአየር የሚሞላ ጎማ)፡፡ ለመራመድ የሚያግዘው ከፍተኛው እርዳታ የሚመጣው ለአካል ጉዳተኞች እና እድሜያቸው ለገፉ ድጋፍ በስዊዝ ሰራተኞች ቡድን በሚተዳደረው ከስዊዝ የአካል ጉዳተኞች መድህን (አይቪ) እርዳታ ማከማቻ ነው፡፡  ሌሎች ድጋፎች በተሃድሶ ቴክኖሎጂ፣ እድሜያቸው የገፋ እና አካል ጉዳተኛ ሰዎች ተቋም ልዩ ከሆኑ መጋዘኖች ብሎም ከግለሰቦች ነው የሚገኘው፡፡ እቃዎቹ ከቀረጥ ነጻ ሆነው በሮሌድ ለአዲስ ጉዞ ነው የሚቀርቡት፡፡