ይቀላቀሉ

አባል ይሁኑ

በስዊዘርላንድ መሰረቱን ያደረገው ለረዥም ጊዜ በኢትዮጵያ የሚከናወኑ ስራዎችን ያረጋግጣል፡፡ አዳዲስ አባላትን እንቀበላለን እና ፕሮጀክቶቻችን በተሻለ ሁኔታ እንዲታወቁ ለሚደረግ ድጋፍ በጣም ደስተኞች ነን፡፡ ስፖንሰር ሊሰጡ የሚችሉ እና ድርጅቶች የሚሰጥ መረጃ እና አድራሻ በጣም ተቀባይነት አለው፡፡

በጎ ፈቃደኝነት

በዊልቸር ወርክሾፕ፣ በተሃድሶ ፕሮግራም፣ በክህሎቶች እድገት ፕሮግራም እና በቴክኒካል አገልግሎቶች ውስጥ ይቻላል፡፡

ኢንተርንሺፕ

በልዩ ትምህርቶች፣ በማህበራዊ ስራዎች፣ ቅድመ መከላከል፣ በአካላዊ ህክምና፣ በተሃድሶ ቴክኖሎጂ እና በክህሎት እድገት ዘርፍ ይቻላል፡፡

በአይነት የተደረጉ እርዳታዎች

እያንዳንዱ መዋጮ በገንዘብም ይሁን በዓይነት ችግር ላይ ያሉ ሰዎችን ይረዳል ። ሥራችንንና ተጠቃሚዎቹን በገንዘብ መዋጮ መደገፍ ከፈለጋችሁ እባካችሁ ከላይ ያለውን የመዋጮ ቁልፍ ይጫኑ። ላደረጋችሁልን ድጋፍ እናመሰግናለን።

ዊልቸሮች
ከአካል ጉዳት ጋር ለሚኖሩ ሰዎች የተለያዩ ድጋፎች
የህክምና መሳሪያዎች
መለዋወጫዎች
ፍጆታዎች
መሳሪያዎች

ዋና
ስፖንሰሮች

2013 / 2014

ምስጋናዎች

ለበጎ ፍቃድ ስራዎች፣ በአይነት ለሚደረጉ መዋጮዎች እና ከስዊዘርላንድ እና ጀርመኒ ለሚደረጉ የገንዘብ ድጋፎች ምስጋና ይግባ እና በአዲስ አበባ የሚገኘው ስራውን ብቻ ነው የሚያከናውነው፡፡ እስካሁን ድረስ አብረውን ለነበሩ እና ለደገፉን ሁሉም ሰዎች፣ ድርጅቶች፣ ተቋማት፣ ፋውንዴሽኖች እና ስፖንሰረሮች ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፈልጋለን፡፡ ሌላ ማቅረብ የምንፈልገው ምስጋና አዲስ አበባ ከሚገኙት ሰራተኞች በቀጥታ የመጣ ነው፡፡ ያለእናንተ ስራው መከናውን አይችልም ነበር፡፡